top of page
NEW-20230810_155252.jpg

DAGBESTEDING

Midden in het centrum van het mooie Tilburg bevindt zich een eigentijds creatief zorgatelier genaamd Snuist. Bij Snuist kunnen jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt een creatieve dagbesteding vinden.

Snuist is een dagbesteding waar de nadruk ligt op het hebben van een zinvolle dag. Het is belangrijk dat de jongvolwassenen zich thuis voelen, veel positieve energie ervaren en regie hebben in hetgeen wat zij graag willen doen. We onderzoeken samen met de jongvolwassenen, hun ouders/vertegenwoordigers, woonbegeleiders en andere betrokkenen, waar talenten en interesses liggen. Zo werken we vanuit de eigen motivatie en dat resulteert in een fijne en zinvolle dag. Daarmee geven we invulling aan ons streven naar meer eigen regie. De jongeren zijn regisseur van hun eigen pad dat zij bewandelen, waarbij wij passende hulp en begeleiding bieden waar nodig. Het gevoel om volledig jezelf te kunnen zijn, te zijn wie je bent zonder dat iemand daar een mening over heeft is dan ook ons streven.

Autonomie, eigen regie en het hebben van een zinvolle dag is dan ook waar Snuist voor staat. Wij zijn van mening dat wanneer je iets doet wat je leuk vindt, waar je blij van wordt en waar je trots op bent, je dag veel fijner is dan wanneer je iets moet doen omdat andere dit willen.

DOELSTELLING

Snuist heeft als doel, om jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dag te bieden waarbij zij in de vorm van dagbesteding creatief bezig kunnen zijn. Het gaat om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Het hebben van een zinvolle daginvulling is belangrijk voor ieders zijn welbevinden, het geeft structuur en betekenis en het gevoel mee te kunnen doen. De dagen zijn overzichtelijk en voorspelbaar ingedeeld, dit geeft ritme, rust en overzicht. Daarbij helpt voorspelbaarheid in de dag ook om de zelfstandigheid te vergroten.

Waar mogelijk kijken we samen met de deelnemer naar afwisseling in zijn/haar programma. Deze afwisseling in de dag draagt bij aan flexibiliteit en aan het ontdekken van nieuwe kwaliteiten en interesses. We dagen deelnemers uit nieuwe dingen te doen, en proberen zo eenieder zo optimaal mogelijk laten opbloeien.

Bij Snuist is een dag geslaagd als de deelnemers naar huis gaat met het gevoel:

Ik heb vandaag een fijne en zinvolle dag gehad.

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK

Bij Snuist wordt er op een laagdrempelige, creatieve en passende manier een klimaat gecreëerd waarin de deelnemers mogen en kunnen zijn wie ze zijn. Daarom is de groepssamenstelling relatief klein waardoor eenieder op zijn eigen niveau en tempo bezig kan zijn. De professionele begeleiding biedt de deelnemers voldoende warmte en nabijheid, ze worden echt gezien, er wordt naar ze geluisterd, en zo kunnen we onze deelnemers optimaal bieden wat ze nodig hebben qua begeleiding. Warmte, nabijheid gezien en gehoord worden zijn dan ook de kernwaarden van Snuist.

Bij Snuist bieden we drie soorten dagbesteding, bij voorkeur worden deze door de dag heen gecombineerd wat zorgt voor afwisseling en voor diversiteit in activiteiten, en vaardigheden en het ontdekken van nieuwe talententen en interesses.

Snuist heeft de volgende vormen van dagbesteding:

  • Zinvol (een fijne passende daginvulling)

  • Arbeidsmatig (lichte productie van de verschillende Snuisterijen)

  • Maatwerk (afhankelijk van de creatieve interesse zal er op maat aanbod zijn)

 

 

VOOR WIE

Snuist biedt een fijne plek aan met name jongvolwassenen (20-40 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking, autisme, ADHD, niet aangeboren hersenletsel (NAH), het syndroom van Down of psychische problemen. Je bent wie je bent en samen gaan we op zoek naar datgene dat voor jou een fijne, zinvolle en vooral creatieve invulling van de dag betekent. Nieuwe dingen leren of doen is leuk, zeker als je zelf kan kiezen wat je dan nog wilt leren of wilt doen op het creatieve vlak.

Het maakt niet uit of je al ervaring hebt of niet, samen gaan we op onderzoek uit naar dat wat het beste bij je past en welke dingen je leuk vindt.

Je bent voor één of meerdere dagdelen in de week meer dan welkom om deel te nemen. We kunnen ons voorstellen dat het misschien wel fijn is als je eerst eens een dagje komt kijken voordat je meteen start.

AANMELDEN

De dagbesteding kan plaatsvinden op basis van WLZ wat uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) komt. Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.

bottom of page